Hallituksen 11. kokous – 21.5.2018

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 11

Paikka: Ag C226.1 (Tietotekniikan projektien kokoushuone)

Aika: 21.5.2018, klo 16:15

 

Osallistujat:

 

Otto Jahnukainen, puheenjohtaja

Niko Muukkonen, varapuheenjohtaja

Nuutti Rantanen, sihteeri

Tinja Vaskelainen, rahastonhoitaja (saapui kohdassa 5)

Minna Kangaspuoskari, sopovastaava

Riina Kokkonen, kopovastaava

Juuso Koistinen, tiedottaja (ei paikalla)

Toni Keskinen, tapahtumavastaava

Arimo Lemettinen, tapahtumavastaava

Julia Sippola, yritysvastaava (ei paikalla)

Leo Toiminen, yritysvastaava

Leevi Leppälä, toimihenkilö

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:17

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin edellisen kokouksen(Halko 10) pöytäkirja.

Leo Toiminen ja Minna Kangaspuoskari valittiin ääntenlaskijoiksi.

 

 1. Ilmoitusasiat
 • Puheenjohtajiston kuulumiset
  • Viestintäkanavat ovat hieman hiljenneet kesää kohti. Puheenjohtajisto odottaa kesää. Jäsenkyselyyn 23,5 vastausta, joten pitää saada lisää vastauksia. Fuksivihkoon täytyy tuottaa materiaalia. Keskusteltiin uuden opiskelija oppaasta, Ruuvi.
 • Kopon kuulumiset
  • Kokkonen kävi lukukoira tilaisuudessa. Megazone oli onnistunut tapahtuma. Tiedekunta oli harmissaan, ettei uudet tietotekniikan tutorit käyneet koulutuksessa.
 • Sopon kuulumiset
  • Kangaspuoskari päivitti Sopon ja Fuksivastaavan sivut yhdistyksen nettisivuille ja päivitteli pestamentteja.
 • Fuksivastavaan kuulumiset
  • Kangaspuoskari kertoi kehittäneensä fuksipasseja syksylle ja keväälle. Valintakokeeseen tarvitaan henkilöitä toteuttamaan Linkin esittelypistettä, ma 28.5.

 

Vaskelainen saapui

 

 • Tapahtumavastaavien kuulumiset
  • Keskinen sanoi, että vapun pestamenttiä täytyy kehittää. Lemettinen kertoi, että hän oli MatLut tapahtumavastaavienkanssa keskustelemassa. Keskustelivat yhteisistä tapahtumista. Ei aiota mennä MatLutin baarikierrokselle. Fuksiaiset 26.9. järjestetään itsenäisesti. MatLut beerpong 24.9. ja suursitsit, mahdollisia.
 • Yritysvastaavan kuulumiset
  • Excu meni hyvin. Molemmat firmat olivat tyytyväisiä.
 • Muut kuulumiset
  • Ei ole

 

 1. Talousasiat

Taloudellisesti menee hyvin. Laulukirjoja odotellessa.

 

 1. Säännöt

Tiedoksi hallitukselle: Säännöt ei mennyt läpi patentti- ja rekisterihallitukselta. Päätettiin lisätä patentti- ja rekisterihallituksen vaatima lisäys sääntöihin. (Liite 1)

 

 1. Hallituksen kokoonpanon muutokset

Julia Sippolalla on aikomus lopettaa hallituksessa toimimisen. Hallituspestistä kiinnostuneista on ollut muutamia.

 

 1. Syksyn suunnittelu

Fuksivihko lähetetään valituille. Tapahtumavastaavat suunnittelevat syksyä. Elokuun puoleen väliin on aikomus järjestää hallituksen kokous. Toiminen haluaa tehdä etätöitä. Fuksipasseja voidaan jakaa myös maistereille.

 

 1. A href
 • Syksylle fuksi-A href. Lehti, johon saadaan sisältöä ja jonkin verran esittelyjä.
 • Fuksimanuaaliin vain esittelyjä, tutorit, hallitus ja Linki.

 

 1. Baarisopimukset

Toiminen on kysellyt Escistä aikoja. Freetimen kanssa keskusteltu sopimuksesta. Katseen kanssa keskusteltu. Toiminen on kuullut Deloreanista, että heillä voisi olla haluja tehdä yhteistyösopimus.

 

 1. Hallituksen Virkistäytyminen

Toiminen esitti, että siirretään syksylle. Kangaspuoskari kannatti. Jahnukainen esitti elokuun kokouksen yhteyteen. Alustavasti elokuun 2. Viikko perjantai 10.8. Illalla. Päätettiin esityksen mukaan.

 

 1. META

Jahnukainen kyseli kesäpäivän järjestelyjä. Alustavasti opinkiven sauna ja palju heinäkuun puoleen väliin 13.7. Varaudutaan budjetoimaan noin 300€ kesäpäivän järjestelyihin.

 

Jahnukainen tiedusteli, miten pääsee Linkin tiedoituslistalta pois. Rantanen kertoi, että sieltä voi itse poistua.

 

 1. Seuraava kokous

12.8. tahi jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu erikseen.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:41.