Hallituksen 12. kokous – 10.8.2018

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 12

Paikka: Ag C226.1 (Tietotekniikan projektien kokoushuone)

Aika: 10.8.2018, klo 14:15

 

Osallistujat:

 

Otto Jahnukainen, puheenjohtaja

Niko Muukkonen, varapuheenjohtaja (Ei paikalla)

Nuutti Rantanen, sihteeri

Tinja Vaskelainen, rahastonhoitaja

Minna Kangaspuoskari, sopovastaava

Riina Kokkonen, kopovastaava

Juuso Koistinen, tiedottaja

Toni Keskinen, tapahtumavastaava (Ei paikalla)

Arimo Lemettinen, tapahtumavastaava

Leo Toiminen, yritysvastaava (Ei paikalla)

Taavi Heinonen, hallituksen jäsen (Ei paikalla)

 

Esityslista

 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14:20.

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli kutsuttu yhdistyksen sääntöjen, yhdistyslain ja hyvän hallintotavan mukaisesti, joten kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen, HalKo 11; pöytäkirja.. Tämän kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

 

 1. Kokouksen työjärjestys

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

Vaskelainen ja Lemettinen valittiin ääntenlaskijoiksi.

 

 1. Ilmoitusasiat
 • Puheenjohtajiston kuulumiset
  • Laulukirjat ovat lähes valmiit. Tilalaskuri on rakenteilla. Tilapalveluilta ei ole kuulunut mitään. Fukseja on 146 kandifukseja ja 44 maisterifukseja. Instanssi etenee, Muukkonen hoitaa tapahtuman päävastuuta. Vaskelainen tiedusteli, miten tapahtumaa voidaan kehittää. Yläkerrassa on kaaos.
 • Kopon kuulumiset
  • Yliopistoa ja tiedekuntaa mainostettiin assemblyilla ja homma toimi hyvin. Keskiviikon Kopokaljoja suunnitellaan alkusyksyyn.
 • Sopon kuulumiset
  • Ei ole mitään.
 • Fuksivastavaan kuulumiset
  • Fuksipassi on viimeistelyä vailla valmis. Tuutoreille pitää laittaa viestiä.
 • Tapahtumavastaavien kuulumiset
  • Keskisestä ei ole mitään havaintoja kesän ajalta. Fuksisitsit on ilmoitettu Katseelle. Fuksaiset näillä näkymin järjestetään yksin. Lemettinen ilmoitti olevansa kuollut helteeseen ja on keskustellut Magna Cartan kanssa.
 • Yritysvastaavien kuulumiset
  • Ihan hyvää ja kesä ollut lämmin. Alkukesästä tehtiin sopimuksia. Toiminen ja Jahnukainen puhuvat IBM:n kanssa ja sovitaan uudestaan yrityssopimuksille jatkoja. Instanssi 10v pitää saada firmoja mukaan.
 • Muut kuulumiset
  • TiTOLin kokoukseen menee Toiminen. ATK-YTR oli menestys. Kesä on ollut lyhyt ja vähäluminen. TEK- sauna 2.9. johon toivotaan hallituksen edustusta. Jahnukainen kertoi, että sääntöjä pitää rukata.

 

 1. Talousasiat

Rahaa on hyvin ja rahaa menee alustavasti laulukirjoihin ja fuksitapahtumiin.

 

 1. Hallituksen uudelleen järjestäytyminen

Tiedoksi: Julia Sippolan ero (liite 1)

Esitys: Kokkonen uudeksi yritysvastaavaksi ja Heinonen uudeksi kopovastaavaksi

Päätös: Esityksen mukaan.

 

8.Fuksitapahtumat

 • Haalarimerkit
  • Fuksiaisiin omat merkit ja fuksisitseille omat merkit.
 • Fuksiliikunta
  • Ei ole edennyt.
 • Fuksisitsit
  • Katseelle on ilmoitettu. Yläraja 80, tarvittaessa 100 osallistujaa, kuitenkin vähintään 50. Alustava teema on päiväkoti. Tilataan merkkejä.
 • Fuksiaiset
  • Lemettinen tiedusteli halutaanko järjestää yksin vai muiden kanssa. Kokkonen tiedusteli onko meillä tarpeeksi rastin vetäjiä. Pohdittiin asiaa. MatLut ainejärjestöt haluavat samanlaiset haalarimerkit. Päätettiin järjestää Ynnän kanssa. Päätettiin yrittää seulata fuksiaisista huonot ja kehnot rastit pois. Toiminen ehdotti yhdenvertaisuushenkilöä fuksiaisiin.
 • Syksyn muut tapahtumat
  • Kahdet sitsit ainakin. Vaskelainen ehdotti, että valitaan päivät syksyn tapahtumiin. Keskusteltiin fuksien sisäänotosta ja tutorien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Mietitään fuksiexculle ohjelmaa, päivää ja yritystä.

 

 1. A href
 • Syksyn numero
  • Syksyn numeron rakenne käytiin läpi.
 • Taittaja
  • Edellinen taittaja ei ole jatkamassa, joten tarvitaan uusi taittaja. Jahnukainen taittaa pohjan.

 

Hypättiin kohtaan 12.

 

 1. Virallinen keskustelualusta

Jahnukainen ehdotti, että otetaan Telegram paremmin käyttöön ja siirrytään käyttämään sitä. Whats appista pyritään poistumaan, koska ryhmätila on lopussa.

 

Kokkonen poistui

 

 1. Blanko ry 45v juhlat

6.10. Oulussa järjestetään Blanko ry:n vuosijuhlat ja meiltä lähtee edustamaan Jahnukainen ja Kokkonen. Jahnukainen esittää: budjetoidaan 200€ vuosijuhlien edustukseen. Toiminen kannattaa. Päätettiin Esityksen mukaan.

 

 1. Kesämiitti
 • Tapahtuu 11.8. Kokkosella on avain. Ohjelmaa oli toivottu. Jahnukainen käski Kokkosta kysymään löytyykö saunalta ulkopelejä, kuten Mölkky ja Kroketti. Omalla painollaan menee tapahtuma. Kokkonen on päävastuussa.

Hypättiin takaisin kohtaan 10.

 

 1. META

Hallituskuvat otetaan lähiaikoina. Ma 13.8. 16:00 ensimmäinen kuvaus. Toinen kuvaus tarvittaessa ja sovitaan myöhemmin. Kaikki tietää mitä on tekemässä.

 

 1. Seuraava kokous

Puheenjohtajan kutsusta, alustavasti viikolla 35.

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:11.