Hallitus 2020

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TIIMEISTÄ

HALLITUS valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa, minne ovat tervetulleita äänestämään kaikki yhdistyksen jäsenet. Hallituslaiset eivät eroa yhdistyksen jäsenistöstä muuten, kuin että heillä on velvoitteita toteuttaa yhdistyksen lakisääteiset tavoitteet, sekä yhdistyksen jäsenistön hyväksymä toimintasuunnitelma. LINKIN hallituslaisia ovat HALLINTOTIIMI:n jäsenet, sekä muiden TIIMIEN päälliköt.

AKTIIVI on yhdistyksen jäsen, joka tiimin jäsen. Aktiiveja kutsutaan myös toimihenkilöiksi. Aktiivi eroaa hallituslaisesta vain siten, että hänellä ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia yhdistyksessä. Mikäli haluat mukaan aktiivitoimintaan, niin täyttele oheinen lomake, ja pingaa pj@old.linkkijkl.fi niin katsotaan sopivaa pestiä!

TIIMI on yhdistyksen organisaatiossa joukko, missä toteutetaan tiimin tehtäviä. Tehtäviä ohjaa lainsäädäntö, sekä jäsenistön hyväksymä toimintasuunnitelma.

HALLINTOTIIMI

Hallintotiimin tehtävä on pääsääntöisesti varmistaa ja työskennellä sen puolesta, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä, kuten yhdistyslakia. Tiimissä tehdään työtä, että kokoukset järjestetään lain vaatimilla edellytyksillä ja huolehditaan talouden seurannasta, sekä budjetoinnista. Tiimi toimii enemmän hallinnollisessa, sekä koordinoivassa roolissa. Tiimin jäsenet osallistuvat tarvittaessa myös muiden tiimien toimintaan.


vpj

Jari Haapasaari

varapuheenjohtaja

vpj@old.linkkijkl.fi

rahis

Joonas Rautiainen

rahastonhoitaja

raha@old.linkkijkl.fi

rahis

Maiju Valkeinen

tiedottaja

tiedottaja@old.linkkijkl.fi


YRITYS- JA YHTEISTYÖTIIMI

Yritys- ja yhteistyötiimin tehtävänä on vaalia yhdistyksen yhteistyökumppanuuksia, huolehtia että yhteistyökumppanuuksien sopimuksien molemmat osapuolet täyttävät yhteistyösopimuksien ehdot, sekä etsiä mahdollisia uusia kumppanuuksia.

yrkka

Otto Virtanen

Yritys- ja yhteistyöpäällikkö

otto.virtanen@old.linkkijkl.fi

yrkka

Santeri Koivisto

Yritysvastaava

santeri.koivisto@old.linkkijkl.fi

yrkka

Tapio Saarnio

Yritysvastaava

tapio.saarnio@old.linkkijkl.fi

yrkka

Ossi Rantala

Yritysvastaava

ossi.rantala@old.linkkijkl.fi


TAPAHTUMATIIMI

Tapahtumatiimin tehtävänä on ideoida, organisoida, sekä toteuttaa yhdistyksen järjestämät kulttuuritilaisuudet, matkat, sekä muut tapahtumat. Tapahtumatiimin toiminta on kenties näkyvin osa yhdistyksen toimintaa.

tapsa

Lauri Määttä

Tapahtumapäällikkö

tapahtuma@old.linkkijkl.fi

tapsa

Juuso Koistinen

Tapahtumakoordinaattori

tapahtuma@old.linkkijkl.fi

John

Emma Nevala

Projektipäällikkö

tapahtuma@old.linkkijkl.fi

John

Emilia Varonen

Projektipäällikkö

tapahtuma@old.linkkijkl.fi

Jane

Tinja Sormunen

Tapahtumavastaava

tapahtumavastaava@old.linkkijkl.fi

Mike

Nathalie Agthe

Tapahtumavastaava

tapahtumavastaava@old.linkkijkl.fi

John

Roope Tirronen

Tapahtumavastaava

tapahtumavastaava@old.linkkijkl.fi

John

Einar Rautjärvi

Tapahtumavastaava

tapahtumavastaava@old.linkkijkl.fi

Jane

Veikko Manninen

Tapahtumavastaava

tapahtumavastaava@old.linkkijkl.fi

HYVINVOINTITIIMI

Hyvinvointitiimin tehtävänä on huolehtia yhdistyksen jäsenien edunvalvonnasta ja sosiaalipoliittisista kysymyksistä, kuten yhdenvertaisuudesta yhdistyksen toiminnassa. Tiimi tekee työtä ainejärjestön puolesta sen eteen, että jokaiselle on tarjolla turvallinen opiskeluympäristö, jossa jokaisella on oikeus opiskella kokematta häirintää, kiusaamista tai syrjintää. Tiimi pyrkii myös varmistamaan, että jäsenistöllä on tarvittavat tiedot esimerkiksi opiskelijan toimeentulosta ja asumismahdollisuuksista sekä omasta jaksamisesta.


Jane

Ella Ilen

Hyvinvointipäällikkö

hyvinvointi@old.linkkijkl.fi

vpj

Jari Haapasaari

korkeakoulupoliittinen vastaava

kopo@old.linkkijkl.fi

John

Riku Heikkinen

sosiaalipoliittinen vastaava

sopo@old.linkkijkl.fi

John

Enni Lähde

fuksivastaava

fuksit@old.linkkijkl.fi

Jane

Juho Hermunen

liikuntavastaava

liikunta@old.linkkijkl.fi

Mike

Maiju Kotanen

verijumala

hyvinvointi@old.linkkijkl.fi

John

Sinna Pirinen

kansainvälisyysvastaava

kv@old.linkkijkl.fi

John

Olli Laakso

toimistovastaava

hyvinvointi@old.linkkijkl.fi

MEDIATIIMI

Mediatiimin tehtävänä on tiedottaa jäsenistöä yhdistyksen eri kanavissa kuten kotisivuilla, sosiaalisen median kanavissa, sekä sähköpostilla. Tiimi ylläpitää ja kehittää yhdistyksen verkkosivuja sekä tuottaa multimediaa yhdistyksen muiden tiimien tarpeisiin.


Jane

Niko Sihvo

Mediapäällikkö

media@old.linkkijkl.fi

Mike

Lari Nurkka

webmaster

webmaster@old.linkkijkl.fi

John

Maiju Valkeinen

Tiedottaja

tiedottaja@old.linkkijkl.fi

John

Nathalie Agthe

Somevastaava

some@old.linkkijkl.fi

Jane

Fanny Sunnarborg

Somevastaava

some@old.linkkijkl.fi

Mike

Tuuli Veini

Mediavastaava

media@old.linkkijkl.fi

John

Niko Palkio

Mediavastaava

media@old.linkkijkl.fi

John

Emilia Varonen

Mediavastaava

media@old.linkkijkl.fi

Jane

Juuso Koistinen

Mediavastaava

media@old.linkkijkl.fi

Mike

Lauri Voutilainen

Mediavastaava

media@old.linkkijkl.fi