Hallituksen kokous 10.4.2012

Hallituksen kokous 10.4.2012

Aika: 08.30

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Nina Koivula, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 08.54.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Nina Koivula ja Anna Kolehmainen ehdottivat itseään pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Valitaan Koivula ja Kolehmainen edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Matti Ahinko tiedotti ettei mainosviestin lähettäneestä työnvälitysfirmasta ollut kuullut mitään jatkokommenttia sponsorisopimusehdotukseen liittyen.

Lisäksi Ahinko kertoi Tiedon ja Accenturen lähtevän kuluvan vuoden haalarisponsoreiksi ja molemmat yritykset olivat ilmaisseet kiinnostuksensa myös muihin yhteistyömahdollisuuksiin. Ahinko on sopinut olevansa jatkoyhteydessä yrityksiin mm. Instanssin ja IT-päivän suhteen.

Artur Kreisbergin alulle laittama Pirkka kahvikokeilu on nyt aloitettu. Uusi kahvi on tehnyt opiskelijatilassa kauppansa.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen kertoi Linkki Jyväskylä ry:n taloudellisen tilanteen olevan vakaalla pohjalla. Uudet sponsorisopimukset tuovat Linkille tervetullutta positiivista rahavirtaa.

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Simo Haatainen esitteli hallitukselle viime vuoden tilipäätöksen. Kokous tutki tilinpäätöksen yhteenvetoa. Koska tilinpäätös vaikuttaa kaikinpuolin hyvältä, hyväksytään se sellaisenaan ja allekirjoitetaan samantien.

8. Vappu

Nina Koivula avasi tapahtumavastaavia vaivannutta vappudilemmaa. Vappusaunaa ei tunnu löytyvän maanantaille. Alunperinhän sauna varattiin jo sunnuntaille, mutta tapahtumien päivämäärät muuttuivat pian sen jälkeen. Koivula ehdotti, että Linkki varaisi Kortepohjan sauna, jos viimeisistäkään saunakyselyistä ei tule hyväksyttävää vastausta. Hallituksen muut jäsenet osasivat nimetä tapahtumavastaaville pari lisävaihtoehtoja saunoista joihin kannattaa olle yhteydessä. Saunan osalta ei vielä päätetä mitään, vaan katsotaan mitä kuluva viikko tuo tullessaan.

Tapahtumavastaavien mukaan Jyväsmetroa aletaan todenteolla lyömään kasaan tällä viikolla. Baarisoittelut pitäisi saada pian tehtyä. Tapahtumavastaavat tarvitsevat kyseiseen tehtävään hieman apua ja ovatkin jo muutamia aktiivijäseniä mobilisoineet asian tiimoilta. Ynnä ry:n yllättäen peruttua yhteiset jatkobilesuunnitelmat, on iltaohjelma vielä täysin auki. Tämän vuoden vappukalenterin ja suunnitelmien muuttumisen takia voi Jyväsmetro jatkot jäädä jokaisen osallistujan omille harteille. Myös vappuristeily nousi keskustelussa esille.

9. Asteriskin vuosijuhlat

Kalle Häkkänen ehdotti, että budjetoidaan jälkikäteen Asteriksi ry:n vuosijuhlalahjaa varten 63,30 euroa. Häkkänen oli vienyt sisarainejärjestölle lahjaksi absinttipullon sekä Linkki Jyväskylä ry:n haalarimerkkejä. Budjetoidaan ehdotettu summa.

10. META

Emma Lindfors sanoi avanneensa Speksi excursioon ilmoittautumiskannan. Tällä hetkellä ilmottautuneita on kaksi kappaletta.

Edellisissä kokouksissa käsitellyn Auri Kaihlavirran rekryprojektin materiaali on nyt jaettu ainejärjestön hallitukselle google.docsin kautta.

11. Seuraava kokous

Pidetään seuraava kokous nykyisessä kokouspaikassa Ag C226.1 keskiviikkona 18.4. kello 16.00.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 09.44.

Vastaa