Yhdistyksen kevätkokous 12.4.2012

Linkki Jyväskylä ry

Yhdistyksen kevätkokous 12.4.2012

Aika: 18:30

Paikka: Opinkivi

Läsnäolijat:

 • Lauri Marttala
 • Anna-Kaisa Kolehmainen
 • Milena Sjöblom
 • Kalle Häkkänen
 • Matti Ahinko
 • Ville Lappalainen
 • Artur Kreisberg
 • Simo Haatainen
 • Samir Aissa Baccouche
 • Martti Hyvönen
 • Vili Auvinen, saapui kohdassa 5
  (Liite 1)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen istuvan hallituksen puheenjohtaja Simo Haatainen avasi kokouksen kello 18.30.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Ville Lappainen muistutti kokousta, että hyviin yhdistystapoihin kuuluu etteivät kevätkokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjantarkastajat tai ääntenlaskijat ole olleet edellisen vuoden yhdistyksen hallituksessa.

Lauri Marttala ehdotti Kalle Häkkästä kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin Kalle Häkkänen kokouksen puheenjohtajaksi.

Simo Haatainen ehdotti Lauri Marttalaa kokouksen sihteeriksi. Anna-Kaisa Kolehmainen kannattaa Haataisen ehdotusta. Valittiin Lauri Marttala kokouksen sihteeriksi.

Simo Haatainen toivoi, että pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittaisiin samat kaksi henkilöä. Haatainen ehdottaakin Artur Kreisbergiä ja Matti Ahinkoa sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi. Valittiin Kreisberg ja Ahinko mainittuihin tehtäviin.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen esityslista ja kutsu on lähetetty sääntöjen ja lain mukaisesti tarpeeksi ajoissa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Koska uusia lisäyksiä kokouksen työjärjestykseen ei tullut ilmi, hyväksytään kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Simo Haatainen esitteli vuoden 2011 toiminnantarkastuskertomuksen(liite 2) ja tilipäätöksen(liite 3). Toiminnantarkastajat olivat antaneet 26.3.2012 toiminnanpäätösmerkinnän. Toiminnantarkastajat eivät olleet löytäneet huomauttamisen aihetta.

Ville Lappalainen esitteli vuoden 2011 vuosikertomuksen(liite 4). Kokous ei löytänyt vuosikertomuksesta kommentoimisen aihetta.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Kalle Häkkänen ehdotti, että vahvistetaan vuoden 2011 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus vuoden 2011 yhdistyksen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille. Matti Ahinko kannattaa ehdotusta. Päätettiin vahvistaa vuoden 2011 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Päätetään varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Lauri Marttala ehdotti jäseniltä perittäväksi liittymis- ja jäsenmaksuksi nolla (0) euroa. Kalle Häkkänen ja Simo Haatainen kannattivat ehdotusta. Hyväksyttiin Lauri Marttalan ehdotus.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.46.

Vastaa