Hallituksen kokous 18.4.2012

Hallituksen kokous 18.4.2012

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Simo Haatainen, puheenjohtaja
 • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
 • Lauri Marttala, sihteeri
 • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
 • Matti Ahinko, yritysvastaava
 • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
 • Nina Koivula, tapahtumavastaava
 • Artur Kreisberg, tiedottaja
 • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava
 • Samir Aissa Baccouche, saapui kohdassa 6
 • Jaakko Junttila, saapui kohdassa 7

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään esityslistaan kohdaksi 9 nimike ’Vimention’. Hyväksytään päivitetty esityslista.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotetaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Artur Kreisbergiä sekä Martti Hyvöstä. Hyväksytään heidät mainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Emma Lindfors toivoi, että IT-työryhmä kutsuttaisiin pian koolle. Hallituksen keskusteltua IT-päivästä, ilmoitti Lindfors kutsuvansa työryhmän koolle Sohwiin ensi viikolle.

Kari Aho oli keskustellut Emma Lindforsin kanssa Magister Solutionsin sponsorisopimuksesta. Aho oli huomannut sopimuksen menevän pian vanhaksi ja toivonut sen uusimista. Samalla Aho oli maininnut Magister Solutionsin tytäryhtiö Versinen, jolta voisi myös kysyä yhteistyösopimusta.

Simo Haatainen kertoi viime viikolla pidetystä yhdistyksen kevätkokouksesta. Kokous oli sujunut hyvin ja rivakasti. Artur Kreisberg ja Martti Hyvönen ansaitsivat erityiskiitokset tapahtuman hoidosta.

6. Talousasiat

Kalle Häkkäsen mukaan Linkki Jyväskylä ry:llä on edelleen mukavasti rahaa. Instanssin laskuja on vielä pari saapumatta, jotka tulevat olemaan lähitulevaisuuden suurimmat menoerät.

7. Vappu

Tapahtumavastaavat kertoivat kokoukselle vappukuulumisia. Jyväsmetrobaarit on soiteltu nyt läpi. Lopullisiksi kiertoajelupaikoiksi valikoituivat Myöhä, Birra, Palokan Oluttupa, Pupujussi, Rustica ja Tucks. Jatkobaaria ei ole vielä, mutta Dumppi ry oli ollut kiinnostunut yhteisistä jatkoista. Tämän osalta katsotaan, mitä tuleman pitää. Vivecan sauna on nyt varattu maanantaille alkamaan Ynnän vappupiknikin ja Minna Canthin lakituksen jälkeen. Vappuristeily peruuntui jälleen kerran. Myös Ynnä ry oli tullut siihen lopputulokseen, että matka on näin huhtikuussa aivan liian kallis. Uutena suunnitelmana Dumppi ry kutsui Linkin heidän saunatapahtumaansa perjantaille ja lauantaille. Dumppi oli varannut City-saunan perjantai-illasta lauantaipäivään ja tarkoituksena olisi välissä käydä myöskin baarissa juhlimassa. Tapahtuma tulisi maksamaan ainejärjestölle noin parisataa euroa. Hallitus suhtautui suopeasti Dumpin tapahtumaehdotukseen.

Hallitus keskusteli yleisesti vappujärjestelyistä ja edellisten saunatapahtumien varjolla päätettiin valita vappusaunan vastuuhenkilö jo näin etukäteen. Anna Kolehmainen kertoi olevansa valmis haasteeseen, jos saa apua ja tukea muultakin hallitukselta. Muita esille tulleita asioita olivat vappupiknik, Jyväsmetroliput ja vaunujen vastuuhenkilöt. Samppa Hynninen velvoitetaan kyselemään Jyväsmetrolippujen painotarjousta Harjun Ammattikoulunpainosta, josta ainejärjestö on hankkinut painotuotteita aikaisemminkin. Vappupiknikin suunnittelu on suhteellisen valmis ja metrovaunujen vastuuhenkilöitä varten hallitus nimesi muutamia sopivia kandidaatteja tapahtumavastaaville kyseltäviksi.

Viimeisenä vappuasiana esille nousi sima. Hallituksen tietoon oli tullut henkilö, joka olisi kenties valmis tekemään suuren satsin simaa ainejärjestön vappusaunalle. Kysellään kyseisen henkilön todellista motivaatiota ja valmiutta tehdä vappunektaria.

8. Kesämiitti

Hallitus tarkasteli kesän kalentereitaan ja päätti valita kesämiitin viikonlopuksi 7.-8. heinäkuuta. Edellisenä vuonna kesämiittipaikkana oli ollut Jyväskylän laitamilla sijaitseva leirikeskus rantasaunoineen. Paikkaa pidettiin erityisen hyvänä ja pyritään järjestämään myös kuluvan vuoden kesämiitti samassa paikkaa. Jos valittu viikonloppu ei paikan vuokrakalenteriin sovi, asetetaan seuraava viikonloppu varavaihtoehdoksi.

9. Vimention

Artur Kreisberg oli lähettänyt hallituslistalle Vimentionin geososiaalisen palvelun mainosviestin. Hallitus keskusteli viestin sisällöstä ja Vimentionista. Päätetään päästää viesti läpi ja katsotaan, josko tulevaisuudessa Linkki voisi solmia myös muita yhteistyömuotoja Vimentionin kanssa.

10. META

Hallituksen keskustelu palasi jälleen vapun tapahtumien järjestämiseen. Mainittavaa uutta tietoa ei kuitenkaan tullut esille.

Yritysvastaavien mukaan Tiedolta oli tullut alustava ehdotusta järjestää Dumppi ry:n ja Linkki Jyväskylä ry:n kanssa yhteinen saunailta. Keskusteltiin ideasta ja jatketaan keskustelua mm. Dumpin kanssa.

Martti Hyvönen valitteli, että kurssipalautteisiin on vastattu todella heikolla prosentilla. Ilman kunnon palautteita on paha myöskään tehdä parannusehdotuksia kursseihin tai opetusmetodeihin. Keskusteltiin kurssipalautteen keräyksen järjestämisestä ja sen ongelmista.

11. Seuraava kokous

Päätetään pitää seuraava kokous samassa paikassa ensi tiistaina 24.4. kello 14.00.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.01.

Vastaa