Hallituksen kokous 28.3.2012

Hallituksen kokous 28.3.2012

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

  • Simo Haatainen, puheenjohtaja
  • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
  • Lauri Marttala, sihteeri
  • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
  • Matti Ahinko, yritysvastaava
  • Samppa Hynninen, yritysvastaava
  • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
  • Nina Koivula, tapahtumavastaava
  • Artur Kreisberg, tiedottaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Kalle Häkkästä ja Matti Ahinkoa. Valitaan Häkkänen ja Ahinko edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Emma Lindfros kertoi edellisenä viikonloppuna olleet JYY:n vuosijuhlat. Juhlissa oli ollut hauskaa, vaikka alkuseremonian kanssa olikin ollut ongelmia.

Artur Kreisberg toi esille Linkki Jyväskylä ry:lle lähetetyn geo-sosiaalisen verkkopalvelu Vimentionin mainosviestin. Viesti oli suhteellisen epämääräinen, joten Kreisberg selvittelee, mitä asian takana on.

Nina Koivula muistutti hallitusta huomisista sitseistä. Lisäksi Koivula raportoi edeltävänä päivänä pidetyn Mattilanniemen kyykkäillan kulusta.

Emma Lindfors tiedotti kuluvan päivän aamuna järjestetystä Tiedekuntaneuvoston kokouksesta. Aiheina oli ollut myös Linkki Jyväskylä ry:tä koskevia asioita. Käsitellyistä asioista luultavasti kuullaan myöhemmissä hallituksen kokouksissa lisää.

Simo Haatainen sanoi, että toiminnantarkastajille on nyt toimitettu viime vuoden byrokratia tarkastusta varten.

6. Talousasiat

Kalle Häkkänen kertoi Linkki Jyväskylä ry:n talouden tilasta. Ynnä ry:ltä oli tullut lasku Luonnontieteellisestä Talvipiknikistä. Tapahtumavastaavien mukaan lasku koostui pääasiassa ruoka- ja juomatarjoiluista. Suuruudeltaan lasku oli 29,78 euroa. Häkkäsen ehdotuksesta budjetoidaan mainittu summa pikniklaskua varten.

Simo Haatainen jatkoi edellistä puheenvuoroaan ehdottamalla, että toiminnantarkastajien ruokalippuja ja kahvituksia varten budjetoitaisiin 70 euroa. Budjetoidaan ehdotettu summa.

7. Yleisavustus

Kalle Häkkänen oli alustavasti täyttänyt JYY:n yleisavustushakemusta. Hakemus pitäisi perjantaihin mennessä täyttää, allekirjoittaa ja toimittaa JYY:n toimistoon. Hakemuksen kysymyksissä oli ilmennyt kohtia, joiden täyttämiseen Häkkänen tarvitsi muun hallituksen apua. Hallitus keskusteli ja vastasi hakemuksen ongelmakohtiin yhteisesti.

8. Kevätkokous

Kevätkokous pidetään torstaina 12.4. Opinkiven saunalla. Sauna on lämmin kello 20.00 lähtien, joten kokouksen aikataulu tulisi järjestää sen mukaan. Kokouskutsut tulee sääntöjen mukaan lähettää seitsemää päivää ennen itse kokousta, joten vielä ei ole niiden osalta kiirettä. Hallitus keskusteli kevätkokouksessa käsiteltävistä asioista. Emma Lindfors ehdotti, että saunan tarjoiluja varten budjetoitaisiin 60 euroa. Samppa Hynninen sensijaan vastaehdotti 61 euron vaihtoehtoista budjetointia. Hallituksen debaatti kahden budjettiehdotuksen välillä oli niin vakuuttava, että lopulta Lindfors veti alkuperäisen ehdotuksensa pois. Kokous siis hyväksyi yksimielisesti Hynnisen ehdotuksen ja budjetoi 61 euroa kevätkokouksen tarjoiluja varten.

9. Graafikkotoimihenkilö

Tämän kevään Jyväsmetro haalarimerkkikilpailun vakuuttaneesti voittanut Samir Aissa Baccouche oli ilmaissut halukkuutensa ryhtyä Linkki Jyväskylä ry:n toiseksi graafikkotoimihenkilöksi. Valitaan Aissa Baccouche graafikkotoimihenkilöksi.

10. Pizzaa ja Kolaa

Emma Lindforsin mukaan edeltävänä torstaina 22.3. piti olla Auri Kaihlavirran vetämän Pizzaa ja Kolaa rekrykamppanjan ensimmäinen kokous. Kävi kuitenkin niin, ettei väkeä tullut paikalle yhtä ainutta. Kaihlavirta onkin nyt jakanut materiaalinsa google.docsin kautta Linkki Jyväskylä ry:n hallitukselle ja pyytänyt heitä halutessaan tutkimaan materiaalia ja olemaan mukana sen täydentämisessä. Hallitusjäsenet lupaavat käydä tutkimassa kamppanjamateriaalia, sillä tämän kaltainen yhteistyö nähdään juuri sellaisena, mitä Tietotekniikan laitos ainejärjestöltä kaipaisi.

11. Ekskursio speksiin

Emma Lindfors valaisi hallitukselle speksi-tapahtuman konseptia. Kyseessä on improvisaatioteatteri. Lindfors on ollut yhteydessä ryhmään, joka suunnittelee tuovansa speksi-kulttuuria Jyväskylän ja varsinkin Jyväskylän opiskelijapiireihin. Ryhmästä oli ehdotettu, että Linkki Jyväskylä ry voisi kerätä innokkaista jäsenistään esimerkiksi kymmenen henkilön ryhmän ja ottaa osaa ensimmäisiin teatteriesityksiin. Lindfrosille oli luvattu hieman ryhmäalennusta ja hinta-arvion mukaan henkilölippu kieppuisi noin neljän euron tuntumassa. Seuraava Agoralla pidettävä esitys olisi 26.4. torstaina, jonka lisäksi samalla viikolla olisi esityksiä myös Seminaarinmäellä maanantaina ja lauantaina. Lindfors tekee tapahtumasta ilmottautumiskannan ja mainostaa tapahtumaa jäsenistölle. Jos innostuneista saadaan kasaan toivottu noin kymmenen hengen ryhmä, lähdetään käymään teatterissa.

12. IT-Päivä

IT-Päivää pitäisi alkaa pikkuhiljaa potkimaan liikkeelle. Esimerkiksi laitosyhteistyön takia pitäisi alkaa jo nyt selvittelemään erinäisiä tietoja sekä aikatauluja. Tapahtuma on sen verran iso, että kookkaallekin työryhmälle riittää tekemistä. Yritysvastaavat ovat tapahtumajärjestämisen keskiössä ja kutsuvat työryhmän koolle.

13. META

Samppa Hynninen ilmoitti odottavansa MAL:in kesäseminaarin kutsuja lähipäivinä. Hynninen informoi hallitusta, kunhan enemmän tietää.

14. Seuraava kokous

Päätetään pitää seuraavana hallituksen kokouksena niinsanottu aamupalakokous tiistaina 10.4. kello 08.30. Pidetään kokous kuitenkin nykyisessä Ag C226.1. tilassa Piaton sijaan.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.59.

Vastaa