Hallituksen kokous 24.02.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 24.02.2014, numero 09

Aika: 17:00

Paikka: ravintola Sohwin kabinetti

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, vara-puheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava, poistui ja palasi kohdassa 5
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava, poissa

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Otto Örnmark ja Artur Kreisberg.

5. Ilmoitusasiat
Rahastonhoitaja ilmoitti käyneensä pankissa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa. Vierailu oli erittäin onnistunut.

Varapuheenjohtaja muistutti hallitusta siitä, että JYY:n yleisavustus on nyt haettavissa. Puheenjohtaja kertoi olevansa vapaaehtoinen hoitamaan hakemuksen.

Laitinen kertoi eri järjestöjen tapahtumavastaavien tapaamisen olleen viime tiistaina. Tapaaminen oli ollut antoisa. Tapahtumavastaava kertoi solmineensa suunnitelmia Pedago ry:n sekä jano ry:n kanssa. Tarkoitus olisi järjestää yhteiset sitsit huhtikuussa.

Laitinen kertoi, että tapahtumavastaavien on tarkoitus pitää sitsi-kokous huomenna.

Tapahtumavastaavat kertoivat mainostaneensa Jyväsmetroa muille tapahtumavastaaville. Tapahtuma oli herättänyt mielenkiintoa.

Tapahtumavastaavat kertoivat suunnitelleensa ensi viikon tiistaille vapaamuotoista ”haalarit mäkeen”-tapahtumaa. Tarkoituksena olisi lähteä porukalla laskettelemaan. Tapahtuma on omakustanteinen.

Tapahtumavastaavat kertoivat suunnitelleensa vappusaunan ohjelmaksi muun muassa ”vuoden linkkari”- äänestyksen voittajan julkaisemista. Pohdittiin myös mahdollisen haalarimerkki-kilpailun järjestämistä, jolloin myös tämän kilpailun voittajan voisi julkistaa vappusaunalla.

Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä kertoi, että tiedekuntaneuvoston kokouksessa oli käsitelty opintosuunnitelmia. Niistä on tarkoitus päättää seuraavassa kokouksessa 19.03.
Hallitus pohti tarvetta tehdä kannanottoa koskien opintosuunnitelmia.

Varapuheenjohtaja ilmoitti, että ainejärjestöjen verkostoitumisilta järjestetään bra:ssa 12.03.

Tapahtumaan on kutsuttu eri ainejärjestöjen hallituslaisia. Varapuheenjohtaja kehui tapahtumaa ja kehotti mahdollisimman monia osallistumaan.

Laitinen kertoi luonnontieteellisen laskiaisen aikatauluista.

Hämäläinen poistui,

Laitinen kertoi, että laskiaisesta pidetään vielä yksi kokous, ja kysyi muulta hallitukselta, oliko heillä toiveita vaikuttaa vielä tapahtuman suunnitelmiin jollain tavalla. Tapahtumassa on tarkoitus tarjoilla mehua, makkaraa ja maissia.

Tsvetkov ilmoitti, että kevät on alkanut.

Laitinen kertoi, ettei ole saanut vielä vastausta Dumpin tapahtumavastaavilta koskien yhteisen vappusaunan järjestämistä. YK oli kuitenkin suhtautunut myönteisesti ajatukseen yhteisestä vappusaunasta.

Hämäläinen palasi.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi sitsien tuoton(82€) saapuneen Linkin tilille.

Rahastonhoitaja kertoi maksaneensa erinäisiä laskuja ja kertoi, että MM-Kyykkään osallistuneilta on vielä osallistumismaksuja maksamatta.

Talous voi hyvin.

Tilatut pacman-merkit ovat saapuneet. Ne maksoivat 197,50€.
Budjetoidaan 197,50€ haalarimerkkitilauksen laskun maksamiseen.

Hallitus kysyi tapahtumavastaavilta, onko luonnontieteellisestä laskiaisesta tarkoitus saada tuottoa. Tapahtumavastaavat vastasivat, että on.

Hallitus keskusteli Linkin syntymäpäivän tarjoiluista. Aikaisemmin oli budjetoitu 160€ tilan vuokraan sekä tarjoiluihin. Keskusteltiin kakkujen tekemisestä tapahtumaan.

Budjetoidaan 60€ lisää Linkin synttäreiden kakku-tarjoiluihin.

7. Vuosijuhlat
Linkki on saanut kutsuja erinäisiin vuosijuhliin. Hallitus keskusteli siitä, kuka tai ketkä edustavat yhdistystä ko. tapahtumissa.

Varapuheenjohtaja Vilavaara kertoi olevansa vapaaehtoinen edustamaan Linkkiä Jyväskylän yliopiston kemistit ry:n vuosijuhlassa, jos muita halukkaita ei ole.
Päätetään, että Vilavaara edustaa Linkkiä ko. tapahtumassa.

Jyy:n vuosijuhlat järjestetään 29.3, jolloin järjestetään myös Instanssi. Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä kertoi olevansa Instansseilla töissä tuona ajankohtaja ja kysyi, haluaisiko joku mennä hänen sijastaan edustamaan Linkkiä vuosijuhlille. Örnmark ilmoittautui vapaaehtoiseksi edustamaan Linkkiä ko. vuosijuhlilla.
Päätetään, että Örnmark edustaa Linkkiä JYY:n vuosijuhlilla.

Varapuheenjohtaja kertoi Linkin saaneen kutsun Luuppi ry:n vuosijuhlille. Vuosijuhlat järjestetään 26.4. ja osallistuminen maksaa 60€. Hallitus keskusteli kutsusta ja päätti siirtää osalistumisen pohtimista myöhemmäksi.

8. META
Varapuheenjohtaja kertoi tietoteekkareiden tulevan Helsingistä Jyväskylään excursion merkeissä 19.3. Tietoteekkarit olivat osoittaneet kiinnostusta tutustua paikallisiin opiskelijoihin. Tapahtumavastaava Laitinen kertoi varanneensa Opinkiven saunan tuolle päivämäärälle.

Yritysvastaava Tsvetkov kertoi saaneensa yhteydenoton myös automaatio- ja systeemitekniikan killalta koskien heidän mahdollista excursiotaan Jyväskylään. Mahdollisen vierailun ajankohdasta ei ole tullut vielä minkäänlaista tietoa.

Puheenjohtaja kertoi kopokaljoilla tulleen puheeksi ainejärjestöjen ja laitosten välinen yhteistyö. Dumpin puolelta tuli tieto, että he järjestävät säännöllisiä tapaamisia heidän laitoksen henkilökunnan kanssa. Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä esitti idean samankaltaisen järjestelyn mahdollisuudesta Linkin ja tietotekniikan laitoksen välillä.
Hallitus keskusteli asiasta ja piti ideaa hyvänä. Uusi-Mäkelä lupasi olla asiasta yhteydessä laitoksen johtoon.

Varapuheenjohtaja ehdotti muulle hallitukselle, että jokainen voisi pitää omasta toimialueestaan ja tehtävistään kirjaa hallituswikiin, jotta hallituksen vaihtuessa olisi seuraavan hallituksen jäsenillä jotain, mistä ottaa mallia tai neuvoa.

Puheenjohtaja mainitsi, että Linkillä on olemassa tutor-opas, ja toivoi, että joku ottaisi oppaan päivitettäväksi. Puheenjohtaja toivoi, että joku tutorina toiminut voisi osallistua päivittämiseen. Örnmark lupasi osallistua tutor-oppaan päivittämiseen.

Puheenjohtaja kertoi aikovansa mainita laitokselle tutor-opastuksesta ja toivovansa tämän lisäävän laitoksen ja Linkin välistä yhteistyötä tutor-toiminnassa.

Sihteeri toivoi tarkkuutta pöytäkirjan tarkastamiseen.

Puheenjohtaja muistutti hallitusta hyvistä kokouskäytänteistä.

Hallitus keskusteli syntymäpäivien järjestelyistä.

9. Seuraava kokous
Päätetään pitää aamupalakokous tiistaina 4.3. kello 8.30. Puheenjohtaja varmistaa kokouspaikan myöhemmin.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:58.

Vastaa